Forside Nybygning Bygningsrenovering  
Ombygning Energimærkning Nyindretning af badeværelser  
Tilstandsrapporter Centralvarmeanlæg Kontakt cemcon  
 
Tilstandsrapporter - Huseftersyn.
cemcon's indehaver har beskikkelse som bygningssagkyndig.
Firmaet foretager huseftersyn og udarbejder tilstandsrapporter i h. t. lov nr. 391 af 14. juni 1995, "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.".

Huseftersyn og tilstandsrapport rekvireres normalt af sælger.
Huseftersynet foretages dels som et interwiew af ejer og dels som en visuel gennemgang af ejendommens bygninger.
Interwiew og eftersyn danner grundlag for tilstandsrapporten, der udarbejdes på særlige skemaer.

Tilstandsrapporten må højst være 6 mdr. gammel, når køber modtager den.
Huseftersyn og udarbejdelse af tilstandsrapporter foretages for de af By- og Boligministeriet til enhver tid fastsatte vederlag.

 
Claus Mortensen, Arkitekt m. af FPA, Højvangen 13, DK-3060 Espergærde